Du er her: Hjem

Ivaretatt? En undersøkelse for deg som er pårørende

Som pårørende kan du gi anonym tilbakemelding på hvordan du opplever å bli involvert og ivaretatt i kommunen du er pårørende i. Undersøkelsen vil ligge åpen noen måneder årlig, i første runde ut mars 2022. Det tar ca. 10 til 20 minutter å besvare undersøkelsen.
 

Formål med pårørendeundersøkelsen «IVARETATT?»

Pårørende er ofte pasientens eller brukerens viktigste støtte og ønsker i de fleste situasjoner å være en ressurs for pasienten eller brukeren. Derfor er det viktig at pårørende involveres i og opplever støtte fra helse- og omsorgstjenesten.
 
Spørreundersøkelsen «IVARETATT?» er utviklet i prosjektet «Pårørende i fokus» som er finansiert av Helsedirektoratet. Hensikten med undersøkelsen er å undersøke hvordan pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene, slik at kommunene kan bruke dette i sitt kvalitetsarbeid om pårørende. I tillegg er det ønskelig å bruke anonyme resultater fra undersøkelsen til forskning om pårørendeomsorg i norske kommuner for å rette større fokus på dette.

Les mer og delta i undersøkelsen her 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss