Jordmortjenesten i kommunen tilbyr:

  • Svangerskapskontroller, rådgivning og samtaler angående svangerskap, fødsel, barselperioden og foreldrerollen.

  • Hjemmebesøk etter fødsel, etterkontroll og samtale.

  • Prevensjonsveiledning, både for unge og kvinner som har født barn.

  • Fødselsforberedende  kurs, ammeveiledning  og barselgrupper sammen med andre i kommunehelsetjenesten, som for eksempel helsesøstre, fysioterapeuter og/eller psykolog.


Telefon (kontortid): 46 90 33 56, bruk gjerne sms hvis du ikke får svar. Kontortlf.: 46 92 61 11.
Du kan også kontakte jordmor på e-post, benytt kontaktskjema  her: