Kommunestyret oppnevnte den 1.2. 2016 følgende representanter til klagenemnd:

Medlemmer
1. Per Christian Gomnæs (nestleder)
2. Jørn Øverby (leder)
3. Anita Gomnæs

Varamedlemmer
1. Nils Erik Frøhaug
2. Åge Øksnes
3. Kristin Victoria Jansen

Klagenemden vil behandle klagesaker som er fremmet for organet, og befare eiendommer som er omfattet av klagene. Klagenemda kan fastholde eller omgjøre vedtakene.