LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Pressemelding:

KMD sier ja til nytt boligområde på Sollihøgda

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til 50 dekar nytt boligområde på Sollihøgda, i tillegg til de utbyggingsområdene kommunen allerede har godkjent i kommunedelplan for Sollihøgda i Hole kommune.

-       Avgjørelsen innebærer at Sollihøgda kan videreutvikles som tettsted når E16 legges i tunnel, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 

Fylkesmannen i Buskerud fremmet innsigelse til områdene B2, B3 og B4 i kommunedelplanen, fordi de mente omfanget av nye boligområder ved Sollihøgda var i strid med nasjonale retningslinjer for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging.

For å imøtekomme Hole kommunes ønske om å videreutvikle Sollihøgda som tettsted, åpner departementet likevel for at kommunen kan fremme reguleringsforslag for et areal på inntil 50 dekar innenfor områdene det var fremmet innsigelse til. Vedtaket innebærer at kommunen nå har ca. 100 dekar nye områder til boligbebyggelse, i tillegg til mulighet for fortetting i eksisterende i boligområder.

Dersom Hole kommune ved senere rulleringer av kommuneplanen ønsker å legge til rette for mer utbygging på Sollihøgda, må dette vurderes i en regional sammenheng og i lys av endelige planer for utvikling av Sundvollen tettsted som følge av ny InterCity-stasjon på Ringeriksbanen.

Se hele brevet fra KMD her.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss