Planen er et overordnet strategisk verktøy for kommende 4 års periode hvor kommunen skal legge ambisjonene for fremtidssamfunnet gjennom helhetlig, overordnet planlegging og styring i retning av et bærekraftig samfunn.

Dokumentet skal behandles i formannskapet 9.12 og i kommunestyret 14.12.2020. Les utkast til planen her.