Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Kommunedelplan for Sundvollen er vedtatt

I møte 15.06.2020, sak 036/20, gjorde kommunestyret følgende vedtak:

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar kommunestyret kommunedelplan for Sundvollen, slikt vist på vedlagte plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse.

2. Administrasjonen gis fullmakt til å endre noe på planbestemmelsene, etter endelig tilbakemelding fra Statens vegvesen i forbindelse med innsigelse som ennå ikke er trukket.

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages, jf. Pbl. § 11-15 tredje ledd.

Alle saksdokumentene finner du her

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss