Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Kommunedelplan Sollihøgda - vedtak etter behandling i KMD

Kommunestyret fattet følgende vedtak den 8.4. 2019 i sak 009/19

1. I medhold av Pbl § 11-15 vedtas kommunedelplan for Sollihøgda; plankart og bestemmelser datert hhv. 18.02.2019, 27.06.2018.

 Vedtaket kan ikke påklages, jf Pbl. § 11-15 tredje ledd.

2. Kommunestyret ber om at kommunen går i dialog med Statens vegvesen for å få realisert boligbyggingen før ny E16 er ferdig bygget. Kommunestyret er opptatt av at infrastruktur som VA må på plass så fort som mulig. Kommunestyret ber videre om at kommunen er pro-aktiv.

 

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss