Tverrkommunalt helsesamarbeid i Vestre Viken

Kommunehelsesamarbeidet (KHS) er en avtale om tverrkommunalt samarbeid i Vestre Viken helseområde, og består av de 21 kommunene i gamle Buskerud samt Asker og Bærum kommuner.

Hensikten er å styrke kommunenes interesser i samhandling med Vestre Viken HF, at deltagerkommunene har oversikt over samhandlingsfeltet, og blir bedre i stand til å realisere både kortsiktige og langsiktige mål. Gjennom det tverrkommunale samarbeidet i KHS skal erfaringsutveksling, samarbeidstiltak og utviklingsprosjekter bidra til å styrke kommunenes tjenesteutvikling.

KHS har ikke beslutningsmyndighet på vegne av kommunene, men er en støtte for kommunene slik at de får et godt beslutningsgrunnlag internt og i samarbeid med Vestre Viken HF.

Kommunehelsesamarbeidet har laget en egen nettside som forteller mere om hvordan arbeidet er organisert i vår region, hvem som er representerer ditt område og referater fra etablerte samhandlingsforma. Nettsiden inneholder også  lenker til aktuelle nettsteder hvor du kan innhente kunnskap og styringsdata.

For mer informasjon: https://kommunehelsesamarbeidet.no

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss