Kommunen gjenåpner alle barnehager den 20. april

Hole kommune følger anbefalingene fra helsemyndighetene og åpner barnehagene den 20. april. Kommunen følger den nasjonale veilederen for hvordan barnehagene kan sikre nødvendige smitteverntiltak. Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at gjenåpningen skjer på en forsvarlig måte. Den nasjonale veilederen er tydelig på hvordan barnehagene kan forebygge smitte. Barnehagene jobber nå med å få plass tiltakene før åpning på mandag.

- Det har vært noen spesielle uker og vi ser nå frem til å få barna tilbake til barnehagene igjen, sier tjenesteleder for barnehagene, Ingvild Oppenhagen. Hun understreker at barnehagene skal være godt forberedt når barna kommer tilbake.

Felles for de kommunale barnehagene:

  • Alle de kommunale barnehagene åpner mandag 20. april.

  • Åpningstid kl. 08:00 – 15.30.  Åpningstiden blir vurdert fortløpende fra uke til uke.

  • Matpakker innføres til alle måltider. Det serveres ikke smøremåltid, frukt m.m

Foreldre og foresatte får detaljert informasjon vedrørende barnehagehverdagen og andre praktiske opplysninger fra den enkelte barnehage.

I tiden fremover blir god dialog mellom hjem og barnehage helt avgjørende for å skape forutsigbarhet og trygghet for både barn og voksne.

Mer nyttig informasjon til foreldre finner du her.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss