- Det har vært noen spesielle uker og vi ser nå frem til å få barna tilbake til barnehagene igjen, sier tjenesteleder for barnehagene, Ingvild Oppenhagen. Hun understreker at barnehagene skal være godt forberedt når barna kommer tilbake.

Felles for de kommunale barnehagene:

  • Alle de kommunale barnehagene åpner mandag 20. april.

  • Åpningstid kl. 08:00 – 15.30.  Åpningstiden blir vurdert fortløpende fra uke til uke.

  • Matpakker innføres til alle måltider. Det serveres ikke smøremåltid, frukt m.m

Foreldre og foresatte får detaljert informasjon vedrørende barnehagehverdagen og andre praktiske opplysninger fra den enkelte barnehage.

I tiden fremover blir god dialog mellom hjem og barnehage helt avgjørende for å skape forutsigbarhet og trygghet for både barn og voksne.

Mer nyttig informasjon til foreldre finner du her.