LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Kommunen gjennomfører smittevern-tilsyn

Hole kommune varsler at fra og med uke 20 vil det gjennomføres tilsyn med at smittevern-reglene overholdes blant ulike virksomheter innen kommunen.

Det er et kommunalt ansvar å føre tilsyn med at virksomheter overholder reglene i smittevernloven, de nasjonale smitteverntiltakene i covid-19 forskriften og kravene til å drive på en helsemessig tilfredsstillende måte.

Kommunen vil prioritere tilsyn ut fra en risikovurdering der vi mener det er størst risiko for uønskede hendelser. Følgende bransjer vil i første omgang prioriteres:

  • Serverings- og skjenkesteder
  • Butikker
  • Personlig pleie/velvære
  • Campingplasser og feriesteder
  • Gårder
  • Helse og omsorgssentre
  • Skole og SFO

Har du spørsmål eller lurer på noe, kontakt Lill Englund, e-post: lill.englund@hole.kommune.no

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss