www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Kommunen gjennomfører smittevern-tilsyn

Hole kommune varsler at fra og med uke 20 vil det gjennomføres tilsyn med at smittevern-reglene overholdes blant ulike virksomheter innen kommunen.

Det er et kommunalt ansvar å føre tilsyn med at virksomheter overholder reglene i smittevernloven, de nasjonale smitteverntiltakene i covid-19 forskriften og kravene til å drive på en helsemessig tilfredsstillende måte.

Kommunen vil prioritere tilsyn ut fra en risikovurdering der vi mener det er størst risiko for uønskede hendelser. Følgende bransjer vil i første omgang prioriteres:

  • Serverings- og skjenkesteder
  • Butikker
  • Personlig pleie/velvære
  • Campingplasser og feriesteder
  • Gårder
  • Helse og omsorgssentre
  • Skole og SFO

Har du spørsmål eller lurer på noe, kontakt Lill Englund, e-post: lill.englund@hole.kommune.no

 

Del dette:

Skjema