Den nye digitale vannmåleren er bygget med fremtidens teknologi slik at den er teknisk klar for fjernavlesning.

Fordelen med digital vannmåler er at:

  • du slipper å lese av vannmåleren selv. Vannmåleravlesningen blir sendt digitalt til kommunen.
  • lekkasjer og rørbrudd i huset kan bli oppdaget raskere.

Alle vannmålere skal være byttet ut innen 2024.

Inntil du har fått ny digital vannmåler, vil vannmåleravlesningen være manuell som i dag. Så lenge du får avlesningskort i posten, skal du fylle det ut via nettsidene til kommunen eller returnere til oss i posten.

Drammen Rørservice AS utfører arbeidet med å skifte til digital vannmåler på vegne av Hole kommune.

Kan kommunen pålegge abonnenter å ha vannmåler?

Ja, kommunen kan kreve at abonnentene installerer vannmålere med hjemmel i forurensningsforskriften § 16-4 annet ledd. Dette er også hjemlet i Hole kommunes gebyrforskrift.

Hva skal jeg gjøre selv?

Alle som er tilkoblet kommunens vann og/eller avløpsnett skal ha digital vannmåler.

1. Hvis du er tilkoblet kommunalt vann og avløpsnett, og har vannmåler:

 Drammen rørservice tar kontakt med deg før de skal skifte til digital vannmåler hos deg. 

2. Hvis du er tilkoblet kommunalt vann og avløpsnett, men ikke har vannmåler:

Du må kontakte et godkjent rørleggerfirma som bestiller og installerer vannmåleren for deg. Rørlegger får ny vannmåler fra kommunen.

Bor du i et sameie eller blokk hvor det er installert felles vannmåler, er du ikke pålagt å installere vannmåler for din boenhet.

Hva skal jeg gjøre før den digitale vannmåler blir montert hos meg?

Den digitale vannmåleren og bytte til denne er gratis.

Dersom oppdraget gir merarbeid for rørlegger, kan det påløpe kostnader for deg som huseier. Du kan redusere sjansene for kostnader ved å forberede arbeidet før vannmåleren skal byttes.

Før bytte må du:

  • vite hvor vannmåleren din er plassert.
  • rydde plass rundt vannmåleren, slik at det er mulig for rørleggeren å utføre arbeidet.
  • teste at hovedstoppekranen fungerer (denne skal være plassert før vannmåler).
  • sjekke om det er montert frimutter over og under vannmåler.

Du må ha frimutter på måleren
Hvis det ikke er montert frimutter på din gamle måler, må du kontakte Drammen rørservice for å få informasjon om hva du må gjøre. Ekstra arbeidet med å få installert frimuttere må du selve betale for.

Hvis du har spørsmål om arbeidet eller lurer på kan du ta kontakt med

Drammen rørservice
Telefon 32 89 77 55
E-post: post@dras.no

Telefonen er betjent mellom klokken 08.00-15.00.

Når blir det byttet vannmåler?

Arbeidet med å bytte vannmålere starter i august 2022, og det er Drammen rørservice som vil kontakte deg som allerede har en gammel vannmåler.

Du vil få en melding på SMS ca. 7 dager før vannmålerskifte med forslag til tidspunkt for montering.

Vi oppfordrer deg til å svare raskt om tidspunktet passer når du får SMS. Du vil få forslag til ny dato dersom tidspunktet ikke passer.

Vannmåler med frimutter i begge ender.
Vannmåler med frimutter i begge ender.

Du må ha frimutter på måleren

Hvis det ikke er montert frimutter på din gamle måler, må du kontakte Drammen rørservice for å få informasjon om hva du må gjøre. Ekstraarbeid med å få installert frimuttere må du selv betale for.

Hvis du har spørsmål om arbeidet eller lurer på noe kan du ta kontakt med:

Drammen rørservice
Telefon 32 89 77 55
E-post: post@dras.no

Telefonen er betjent hverdager mellom klokken 08.00-15.00.