LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Kommuneplanens arealdel 2019-2030 legges ut på høring - har du innspill?

Hole kommune har utarbeidet forslag til ny arealdel til kommuneplanen for perioden 2019-2030. Planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget har vært til 1. gangsbehandling i følgende politiske utvalg:

  • Plan- og miljøstyret 19.08.2019 sak 023/19
  • Levekårsutvalget 20.08.2019 sak 032/19
  • Formannskapet 21.08.2019 sak 035/19

Den politiske behandlingen har resultert i enkelte endringer av rådmannens forslag. To felt for boligbygging i henhold til innspill ble tatt inn, Steinsåsen vest og et boligområde på Storøya. Videre ble det politisk besluttet at vi skal utarbeide en egen kommunedelplan for Helgelandsmoen hvor målet er å legge til rette for mer næringsvekst i kommunen. 

Åpne kontordager
I forbindelse med høring av planforslaget har vi åpne kontordager på Hole Herredshus mandag 14. og tirsdag 15. oktober kl. 09.00 - 15.00, og onsdag 16. oktober kl. 16.00 - 20.00.

Frist for merknader er 22. november 2019
Alle interesserte privatpersoner eller organisasjoner kan gi innspill til arealplanen. Har du merknader eller innspill til planforslaget så må disse sendes til:
Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller e-post: postmottak@hole.kommune.no

Papirversjon av høringsdokumentene
Vi har for gjennomsyn ett komplett eksemplar på disse stedene:

  • Hole Herredshus - informasjonsskranken
  • Hole bibliotek

Har du spørsmål?
Har du spørsmål til planforslaget eller dokumentene, ta kontakt med:

Åge-Ander Sandum                                                    John-Morten Landrø
Leder areal og byggesak                                             Kommuneplanlegger
Tlf.980 73 042                                                             Tlf. 409 12 777

E-post: Age-Andre.Sandum@hole.kommune.no      John-Morten.Landro@hole.kommune.no

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss