Hvordan jobber kommunepsykologen?

 • Kommunepsykologen arbeider primært med kunnskapsformidling, undervisning, veiledning og samarbeid med andre fagpersoner rundt barn og familier.
  Andre definerte arbeidsområder for kommunepsykologen er folkehelse, utviklingsarbeid og planarbeid.
   
 • På individnivå kan kommunepsykologen bistå andre fagpersoner med vurdering av hjelpebehov og tiltak underveis i oppfølgingen.
  Dette skjer da gjennom samarbeid, felles møter og/eller veiledning. Det gis ikke åpent tilbud om individuell psykologbehandling. 
   
 • Kommunepsykologen bistår i alle typer henvendelser, små og store bekymringer eller spørsmål vedrørende psykisk helse.
   
 • Etter veiledning og tverrfaglig samarbeid er forsøkt, kan det unntaksvis vurderes om det er hensiktsmessig å tilby enesamtaler til barnet/familien.
  Enesamtaler vurderes altså først etter gjennomført tverrfaglig samarbeid i den enkelte sak, og ikke på bakgrunn av direkte henvisning om behandling.
   

Hvordan komme i kontakt med Kommunepsykologen?

 • Ønsker du at kommunepsykologen skal bistå et barn eller en familie skjer dette gjennom samarbeid med de fagpersonene som allerede er involvert
  (for eksempel helsesøster, lærer, pedagogisk leder, PPT, jordmor, fastlege eller barnevern).
   
 • Familien kan selv ta kontakt med de fagpersoner som følger barnet/familien, eller henvende seg direkte til kommunepsykologen for å starte et tverrfaglig samarbeid. Sammen finner vi ut hvordan vi best kan hjelpe til.
   
 • Fagpersoner som ønsker å koble på kommunepsykologen i oppfølgingen av et barn/familie må innhente samtykke til samarbeid mellom de aktuelle fagpersonene før kommunepsykologen kan bistå.    

Telefon: 46 92 61 11  (man-fre 08.00 - 15.30)

E-post: kommunepsykologen@hole.kommune.no (kun generelle forespørsler pr mail, ikke personopplysninger)

Elektroniske henvendelser/PLO: Hole kommune, Helsestasjons og skolehelsetjenesten.