Du er her: Hjem

Kommunestruktur: Fylkesmannens tilrådning

Fylkesmannen i Buskerud la i dag fram sin tilrådning til hvordan den framtidige kommunestrukturen i Buskerud bør være. Fylkesmannens tilrådning er: Ringerike, Hole og Jevnaker slås sammen til en ny kommune nå. Fylkesmannen tilrår videre at det iverksettes en utredning om en grensejustering ved Sollihøgda.

Begrunnelsen for tilrådingen er blant annet følgende:
Ringeriksregionen står overfor et betydelig utviklingspotensiale: Ny Bergensbane/Ringeriksbane og ny E16 vil forsterke forbindelsen Ringerike-Oslo kraftig, og gjøre hele Ringeriksområdet til en del av utviklingen rundt landets hovedstad i langt større grad enn tidligere. Dette dreier seg om både boligutvikling, skoler, barnehager, helseinstitusjoner og næringsutvikling. Behovet for å få helhetlige planprosesser og en samordnet samfunnsutvikling er stort. Det vises f.eks. til at utbyggingen av Ringeriksbanen og E16 i området er så omfattende at det er lagt statlig plan til grunn. Det understrekes at dette ikke er prosesser som vil komme i framtida, men som allerede er godt i gang og krever samlede grep. Les mer her.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss