Begrunnelsen for tilrådingen er blant annet følgende:
Ringeriksregionen står overfor et betydelig utviklingspotensiale: Ny Bergensbane/Ringeriksbane og ny E16 vil forsterke forbindelsen Ringerike-Oslo kraftig, og gjøre hele Ringeriksområdet til en del av utviklingen rundt landets hovedstad i langt større grad enn tidligere. Dette dreier seg om både boligutvikling, skoler, barnehager, helseinstitusjoner og næringsutvikling. Behovet for å få helhetlige planprosesser og en samordnet samfunnsutvikling er stort. Det vises f.eks. til at utbyggingen av Ringeriksbanen og E16 i området er så omfattende at det er lagt statlig plan til grunn. Det understrekes at dette ikke er prosesser som vil komme i framtida, men som allerede er godt i gang og krever samlede grep. Les mer her.