Du er her: Hjem
Ordfører Syver Leivestad deler ut midler til næringslivet for tredje gang i år.

Ordfører Syver Leivestad deler ut midler til næringslivet for tredje gang i år.

Søknadsfrist 10. september

Kompensasjonsordning for næringslivet i Hole 2021 - del tre - søk støtte!

Næringsliv som er rammet av smitteverntiltak kan søke om ny kommunal næringsstøtte vedtatt av Stortinget 18. juni. Noen bransjer er ekstra hardt rammet, og disse vil også i denne runden prioriteres. Søknadsfrist er 10. september 2021.

Stortinget vedtok 18. juni 2021 å bevilge en tredje kompensasjonspakke til kommunene for å avhjelpe lokale bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak. Hole kommune har fått tildelt 750.000 kroner.

Kommunen skal fordele statlige kompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak. Pengene skal kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, og avhjelpe lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger. Kommunen har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomhet den kan støtte, avhengig av den lokale situasjonen.

Søknadsfrist er fredag 10. september kl. 24.00.

Pan Innovasjon AS er kommunens etablererveiledningstjeneste og kan hjelpe deg om du trenger veiledning i søkeprosessen. Tildelingen vil skje 13. oktober i formannskapets møte.

Les mer og søk her

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss