Stortinget vedtok 23. februar 2021 å bevilge midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak. Hole kommune har fått tildelt 600.000 kroner.

NYTT: Regjeringen bevilget 12. april ytterligere midler til kommunene, og Hole får kroner 1.240.000 i tillegg til fordeling.

Kommunen skal fordele statlige kompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak i kommunene. Pengene skal kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, og avhjelpe lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.

Søknadsfrist er mandag 19. april 2021, kl. 24:00. Søknadsfristen forlenges til mandag 26. april kl. 24.00. 

Pan Innovasjon AS er kommunens etablererveiledningstjeneste og kan hjelpe deg om du trenger veiledning i søkeprosessen. Tildelingen vil skje 12. mai i formannskapets møte.

Les mer og søk her

Etablererveiledningstjenesten.jpg
Pan Innovasjon ved Helge Stiksrud, Viktor Moholdt og Veronika Bazel står klare til å veilede og bidra i søknadsprosessen for
støtte til bedrifter.

Foto: Anne Gro Christensen, Ringerikes blad.