Du er her: Hjem
Kommunen skal på nytt dele ut midler til bedrifter som er hardt rammet av restriksjoner. Foto: J. Flokkmann

Kommunen skal på nytt dele ut midler til bedrifter som er hardt rammet av restriksjoner. Foto: J. Flokkmann

Søknadsfrist 13. januar

Kompensasjonsordning for næringslivet i Hole 2022 - runde 6

Hole kommune skal fordele runde seks i statlige kompensasjonsmidler, vedtatt av Stortinget 21. desember. Ordningen skal gå til virksomheter som på ny er rammet av inngripende restriksjoner, og som opplever at reservene er brukt opp etter flere runder med nedstenginger.

Hole kommune er tildelt 888.000 kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Støtten skal benyttes til lokale virksomheter.

Hvem kan søke:

Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av regionale eller nasjonale smitteverntiltak. Denne runden retter seg spesielt mot:

  1. Servering og skjenking
  2. Reisearrangør og overnatting

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak innført i desember 2021.

Søknadsfrist er torsdag 13. januar 2022, kl. 12.00.

Tilskudd skal tildeles raskt og søknadene vil bli behandlet i formannskapets møte 26. januar 2022.

Les mer og søk på Regionalforvaltning.no

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss