Hole kommune er tildelt 888.000 kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Støtten skal benyttes til lokale virksomheter.

Hvem kan søke:

Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av regionale eller nasjonale smitteverntiltak. Denne runden retter seg spesielt mot:

  1. Servering og skjenking
  2. Reisearrangør og overnatting

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak innført i desember 2021.

Søknadsfrist er torsdag 13. januar 2022, kl. 12.00.

Tilskudd skal tildeles raskt og søknadene vil bli behandlet i formannskapets møte 26. januar 2022.

Les mer og søk på Regionalforvaltning.no