Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Ved omsetning av endel eiendommer over 2 daa krever Tinglysningen at det legges ved en egenerklæring om konsesjonsfrihet.
Alle som erverver eiendommer konsesjonsfritt som følge av slekts- eller odelsbetingede forhold, eller erverver eiendommer som er unntatt fra konsesjonsplikt.
 
I noen tilfeller er det ikke nødvendig å sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet eller konsesjonsvedtak sammen med dokumenter for tinglysing.
Det kan du lese mer om her!
 

Før skjemaet sendes til Tinglysningen må det stemples og underskrives av Landbrukskontoret. 

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss