Kontaktinformasjon

Avdeling            Telefon                      E-post              
Styrer 32 16 05 00

live.nesdal@hole.kommune.no

Alvestua 95 41 88 92

christine.heitman@hole.kommune.no

Kongsgården 41 67 14 12

toril.engen.dihle@hole.kommune.no
ina.moholdt@hole.kommune.no

Trollkroken 40 91 10 80

toril.nyhuus@hole.kommune.no

Adresse:
Besøksadresse: 
Helgelandsmoen barnehage
Portveien 17
3512 Hønefoss

Postadresse:
Helgelandsmoen barnehage
Viksveien 30
3530 Røyse

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss