Kontaktinformasjon

Avdeling Telefon E-post
Styrer 32 16 11 47 camilla.nilholm@hole.kommune.no
Odin 468 88 332  
Hugin 901 13 281  
Balder 468 85 076  
Frøya 468 51 325  

Adresse:
Besøksadresse: 
Løken barnehage
Løkenenga 2
3530 Røyse

Postadresse:
Hole kommune
Løken barnehage
Viksveien 30
3530 Røyse

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss