Sundvollen barnehage

Kontaktinformasjon

Postadresse: Hole kommune, Sundvollen barnehage, Viksveien 30, 3530 Røyse

Besøksadresse: Dronningveien 4, 3531 Krokkleiva

Tlf. Barnehage: 32161158

Avdeling Bergtrolla: 40912775

Avdeling Skogstrolla: 40912774 

Avdeling Småtrolla: 90403804

Styrer: Irene Langvandsbråten, 32161158, irene.langvandsbraaten@hole.kommune.no

Styrerassistent: Rune Bakken,  32161158, rune.bakken@hole.kommune.no

Pedagogiske ledere:

Gry Jensen, gry.jensen@hole.kommune.no

Jonas Kristiansen, jonas.kristiansen@hole.kommune.no

Kari Anne Aamodt, kari.anne.aamodt@hole.kommune.no

Malin Thorsrud, malin.thorsrud@hole.kommune.no

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss