Kontaktinformasjon

Postadresse: Hole kommune, Sundvollen oppvekstsenter, Viksveien 30, 3530 Røyse

Besøksadresse: Dronningveien 19, 3531 Krokkleiva

Telefon barnehagen: 32161254

Sentralbord: 32161260

Avdeling Kleiva: 91 00 22 38

Avdeling Retthella: 94 86 02 15

Avdeling Gygra: 91 00 24 81

Styrer: Trude Bakken, 32161253/41588659 - trude.bakken@hole.kommune.no

Pedagogisk leder: Maria Bergseng Sanna, maria.sanna@holeskolen.no

Pedagogisk leder: Marie Sesserud, mariese@holeskolen.no

Pedagogisk leder: Karoline H. Johansen, KHJ@holeskolen.no

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss