Kontaktinformasjon

Adresse:

Øvre Rørvikberget 26

3531 Krokkleiva

Telefon: 902 34 822

Avdeling

Telefon

E-post

Styrer

989 04 912

elstangen@laringsverkstedet.no

Gul

940 21 923

elstangen.gul@laringsverkstedet.no

Blå

940 24 582

elstangen.bla@laringsverkstedet.no

Grønn

940 24 112

elstangen.gronn@laringsverkstedet.no

Orange

940 24 559

elstangen.orange@laringsverkstedet.no

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss