Kontaktinformasjon

Byggesaksavdelingen har telefontid mandag, onsdag og torsdag kl. 12:00-14:00.
Plan og oppmåling har telefontid mandag - fredag kl. 09:00 -15:00.
Avdelingen treffes på tlf: 46 92 61 60.
Møter/besøk avtales direkte med den enkelte saksbehandler.

Navn Funksjon    
Åge-Andre Sandum Leder Areal- og byggesak    
Shuang Cui Byggesaksbehandler    
Anders Fekjær Byggesaksbehandler    
Miriam Geitz Miljø,  vilt- og fiskeforvaltning. Utslippssaker                                                       
Ingri Thingelstad Arealplanlegger    
Elise Voll Mathiassen Arealplanlegger    
John-Morten Landrø Kommuneplanlegger    
Julianne Ferskaug Jurist    
Kine Mæhle Juridisk rådgiver    
Oppmålingsingeniør    
Suruchi Engelhardt Geodataingeniør    

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss