Koordinerende enhet i Hole kommune

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Enheten har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Koordinerende enhet har ansvaret for:

  • Vurdering og saksbehandling av saker vedrørende helhetlig habilitering/rehabilitering 
  • Søknad om koordinator og individuell plan.
  • Ha oversikt over koordinatorer og eksisterende individuelle planer (IP) i kommunen
  • Kvalitetssikre arbeid med individuelle planer (IP)
  • Medvirke til opplæring og veiledning av koordinatorene
  • Bidra til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
  • Samarbeid med helseforetak

Koordinerende enhet består av en representant fra helseavdelingen, tiltak for funksjonshemmede, pleie, rehabilitering og omsorg samt Nav.

Kontaktinformasjon
E-post: koordinerendeenhet@hole.kommune.no

Navn Funksjon Telefon
Martine Magnussen  Leder koordinerende enhet 477 19 264
Borghild Bretun Moen Ansvarlig for individuell plan 469 26 109

 

 

 

 

Del dette:

Tjenestebeskrivelser

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss