LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear

Kommunen gjennomfører smittevern-tilsyn

19. mai 2021

Hole kommune varsler at fra og med uke 20 vil det gjennomføres tilsyn med at smittevern-reglene overholdes blant ulike virksomheter innen kommunen.

Lettelser i karantene for vaksinerte

04. mai 2021

Fra 3. mai kl. 24 er fullvaksinerte unntatt fra smittekarantene. Man regnes som fullvaksinert fra én uke etter andre vaksinedose. Unntaket gjelder allerede for de som har gjennomgått covid-19 for mindre enn 6 måneder siden.

Reis koronasmart til skolen

14. april 2021

Hole kommune støtter Viken fylkeskommune i deres innstendige oppfordring til alle innbyggere om å være med på et krafttak for å minske smittefaren og trykket på skolebussene.

Lettelser i regionale tiltak for Viken fra 12. april - oppdatert

10. april 2021

Fra midnatt, natt til mandag 12. april og til og med søndag 25. april blir det noen lettelser for 19 kommuner i Viken. Hole kommune er blant disse.

Hole skal følge tiltaksnivå 5B i covid-19 forskriften.

Svært strenge regionale smitteverntiltak i hele Viken fra 16. mars

16. mars 2021

Regjeringen innfører tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i hele Viken fylke fra midnatt, natt til tirsdag 16. mars. Tiltakene varer til og med søndag 11. april.

Beredskapsledelsen i Hole har i møte tirsdag 16. mars gjennomgått hvordan innstramningene påvirker lokale tjenester.

Godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene

Krav til forhåndsgodkjennelse fra Arbeidstilsynet

04. mars 2021

Er du arbeids- eller oppdragsgiver og skal stille innkvartering til disposisjon for utenlandske arbeids- eller oppdragstakere i innreisekarantene? Da må du få innkvarteringen forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

Ingen nye lokale tiltak som følge av innstramninger i smitteverntiltak i Oslo-regionen

02. mars 2021

Kriseledelsen i Hole har i dag besluttet at kommunen fortsatt følger de nasjonale retningslinjene av 23.2, og vår lokale forskrift om maks 50 personer på innendørs arrangement med tilviste plasser. Vi innfører m.a.o. ingen nye lokale tiltak, men kriseledelsen følger smittesituasjonen tett og gjør løpende vurderinger.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss