Folkehelseinstituttet har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset.

Folkehelseinstituttet mener likevel at det er riktig at det gis mulighet for vaksinering til de som ønsker det. Det pekes også på at immunitet gjennom infeksjon kan gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge. Fra september 2021 har 12-15-åringer hatt tilbud om koronavaksinasjon. Barn i alderen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom har hatt tilbud siden desember.

Les mer på FHI 

Vaksinering annenhver torsdag på helsestasjonen for 5-11 år
Vaksineringen vil foregå på helsestasjonen, Herredshuset, annenhver torsdag fra og med 3. februar, og videre 17.2 og 3. mars, kl.13.30-15.30.

Det er våre helsesykepleiere som skal vaksinere barna, og de har god erfaring med å vaksinere barn gjennom det ordinære vaksineprogrammet.

Dersom dette er aktuelt for ditt barn må du bestille time ved å ringe vaksinetelefonen: 469 26 102 alle hverdager kl. 10:00 – 14:00. 

På vaksinasjonsdagen må samtykkeskjemaet være fylt ut av begge foresatte med foreldreansvar og tas med til helsestasjonen, link til samtykkeskjemaet finnes her 

Har du spørsmål kan du sende e-post til korona@hole.kommune.no
 

Koronavaksine for ungdom mellom 12 og 15 år
Foresatte kan la sitt barn vaksiner dersom ungdommen selv ønsker det. Ungdommen kan få to doser vaksine. Det må være minst 8 uker mellom dose 1 og dose 2. 
Heller ikke her går myndighetene ut med en generell anbefaling. Noen grupper anbefales å ta vaksinen, men den er tilgjengelig for alle som ønsker det.

Bestill time ved å ringe vaksinetelefonen: 469 26 102 alle hverdager kl. 10:00 – 14:00. 

Husk å ta med utfylt samtykkeskjema