Følgende målgrupper kan få oppfriskningsdose: 

  • Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere. ​

  • Tilbud til beboere på sykehjem/personer med hjemmesykepleie organiseres av pleie og omsorgstjenesten i Hole kommune.

  • Andre kan bestille time til vaksinasjon ved å kontakte Boots Apotek på Vik fra 19. juli. Bestill time her. Eller ring tlf.: 32162010. 

  • I uke 27 og 28 kan du ikke ta vaksinen på Boots Apotek på Vik pga. ferieavvikling. 
     

  • Personer 65-74 år, og personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 får tilbud om oppfriskingsdose i løpet av september. Vi kommer med mer informasjon om tilbudet i begynnelsen av september. 

Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.