Vi oppfordrer alle som har biler parkert i eller langs kommunale veier om å parkere inne på egen grunn, slik at hele veibanen kan bli feid.

Vi håper også at alle som er naboer til offentlig vei deltar i våroppryddingen, og fjerner papir, plast og annet avfall som ligger inntil eiendomsgrensene.