LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Tjenester / OPPVEKST / KPPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste (KPPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste er en kommunal tjeneste. Vi skal stå til tjeneste for barn og unge mellom 0-16 år med særskilte opplæringsbehov og voksne med rett til opplæring på grunnskolenivå.

Elever i videregående skole får sine rettigheter ivaretatt gjennom Fylkeskommunal tjeneste (Pedagogisk-psykologisk oppfølgingstjeneste, PPOT). 

Hva gjør vi
Vi gir rådgivning til foreldre, elever, skoler og barnehager. Vi skal bistå barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Vi veileder og utreder, og vurderer barnets behov for tilrettelegging i barnehagen eller skolen. I tillegg til individrettet arbeid, har vi høyt fokus på systemrettetarbeid og den allmennpedagogiske tilretteleggingen. Det skal, både i skole og barnehage, utredes om barnets behov kan avhjelpes innenfor det ordinære tilbudet. Det gjøres en vurdering av omfang for spesialpedagogisk hjelp og hvilken kompetanse de som gir hjelpen bør ha. Arbeidet munner ut i en sakkyndig vurdering.

Hva styrer tjenesten
Vårt mandat er hjemlet i Opplæringsloven §5.6. Vi skal i henhold til Opplæringsloven § 5.3 utarbeide en sakkyndig vurdering. I hvilken grad et barn har rett til spesialpedagogisk hjelp styres for skolen i Opplæringsloven §5-1 Rett til spesialundervisning og for barnehagen i Barnehageloven §19a  Rett til spesialpedagogisk hjelp.

Hva er en sakkyndig vurdering
I skolen:
Sakkyndige vurderingen er rapport som forteller om elevens behov for spesialpedagogisk tilrettelegging i skolen. Omfanget av spesialpedagogisk hjelp styres av hvordan det ordinære opplæringstilbudet er ved den enkelte skole og i hvilken grad eleven har et tilfredsstillende utbytte. Retten til spesialundervisning er knyttet til at eleven har særskilt behov, og er uavhengig av diagnoser og årsaker til vanskene.

I barnehage:
Sakkyndig vurdering skal ta for seg  spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder. Retten til spesialpedagogisk hjelp vurderes ut i fra barnets utvikling og læreforutsetninger. Det er barnets  individuelle behov som  danner grunnlag for omfang og tilrettelegging. Hjelpen kan omfatte tilbud om foreldrerådgivning. 

Hvordan få tilgang til tjenesten
Henvisning sendes til Helseteamet. Foresatte kan selv henvise. Det er ønskelig at det skjer i samarbeid med barnehage/skole/, eventuelt andre hjelpetjenester. Skal andre enn foresatte henvise, må foresatte gi skriftlig tillatelse. Sammen med en henvisning skal pedagogisk rapport fylles ut. Det er mulig å ta kontakt for konsultasjon:

Navn Funksjon Telefon
Hege Åmodt Fagleder og spesialpedagog 469 26 192
Karoline Schjerverud Rådgiver 469 26 112
Anniken Nilsson Sørlie Psykolog 954 52 182
Ellen Heiberg Logoped

469 26 114

Julie Lad Spesialpedagog 469 26 113

Del dette:

Tjenestebeskrivelser

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss