Det var et enstemmig kommunestyre som oppnevnte Kristin Færden Bjella (Sp) til ny varaordfører i Hole kommune. 

Ny varaordfører oppnevnes som følge av tidligere varaordfører, Anita Haugland Gomnæs' bortgang den 23. august.