Grupper som har planer om tur opp Kleiva og har satt dato for dette, bes varsle/melde fra til Statens vegvesen for å få bekreftet at de vil få slippe forbi.

Meld fra til knut@grande-pba.no  og  svendalsryd@hotmail.com  og du vil få svar fra en av oss.  Eventuelt kontakt Knut Grande på mobil: 90 21 33 42.