Denne uken blir det transport av masser nedenfra og helt opp for å avrette veien. I tillegg pågår steinarbeider øverst i kleiva med innkjøring og legging av store steiner til støttemur.  Murarbeidene vil pågå enda et par uker for å avslutte ved Kleivstua.