Om kvelden og i helgene vil det være åpent som vanlig. Vegvesenet vil varsle om stenging for gjennomgang en uke i forkant. Grupper som har planer om tur opp Kleiva og som har satt dato for dette, bes varsle / melde til prosjektleder for å få tillatelse til å slippe forbi.

Kontakt: knut@grande-pba.no eller svendalsryd@hotmail.com. Eventuelt treffes Knut Grande på mobil: 90 21 33 42.

Artikkelen oppdateres når vi har informasjon om når arbeidene begynner og Kleiva stenges.