Du er her: Hjem / Tjenester / OPPVEKST / Barnehage / KSAU

Politisk oppnevnte representanter

Kommunalt samarbeidsutvalg 2019 - 2023

Sted

Navn

Telefonnummer

E-post

Sundvollen oppvekstsenter

Representant

Morten Dåsnes (Sv)

416 18 459

m-daasne@online.no

Vara

Bente S. Grande (Sv)

 988 74 768

bentesolberggrande@gmail.com

Vik barnehage

Representant

Anne Lise Søvde (Krf)

957 31 688  

alsovde@gmail.com

Vara

Hege Fossum (Krf)

 996 42 684

hirfo@online.no

Løken barnehage

Representant

Guro Bakke (H)

468 85 057

gurobakke69@gmail.com

Vara

Marit Leine (Sp) 

975 06 927

maritleine@gmail.com

Sundvollen barnehage

Representant

Nora . Meier (Ap)

469 24 821

norapmeier@gmail.com

Vara

Dagfinn Westad (Ap)

958 86 555

dawest@online.no

Sollihøgda barnehage

Representant

Nina Lauritzsen (Frp)

920 61 650

nina.lauritzsen@outlook.com

Vara

Svein Solheim (H)

915 69 779

svsolhe@online.no

Naturbarnehagen

Representant

Enid J. Berta (Mdg)

997 96 770

enidjosefine@gmail.com

Vara

Gunni Banggren (Krf)

920 41 083

gunni.banggren@bfk.no

Helgelandsmoen barnehage

Representant

Nils H. Kiær (H)

 952 87 804

ni-herm@online.no

Vara

 Per Chr. Gomnæs

909 97 488

 pcg@orehagen.no

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss