www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Kulturmidler

Hole gir tilskudd til kultur- og idrettsarbeid innen kommunen. Innenfor rammen av kommunens årlige budsjett kan det gis støtte til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen som driver kulturarbeid.

Årlig søknadsfrist er 1. desember.

Retningslinjer for kultur- og idrettsmidler finner du her.

Søknadsskjema finner du her.

Del dette:

Skjema