Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Kunngjøring av nye veinavn

I medhold av § 9 i forskrift om stadnamn kunngjøres det at Plan- og miljøutvalget i sitt møte 10.05.2021 vedtok følgende nye veinavn:

  • Kleivlia (sak 030/21 – 21/463)
  • Nordseterveien (sak 028/21 – 21/464)
  • Fjellseterveien (sak 028/21 – 21/464)
  • Småvannsveien (sak 028/21 – 21/464)
  • Salmakerdalen (sak 028/21 – 21/464)
  • Sørumseterveien (sak 028/21 – 21/464)

I medhold av § 9 i forskrift om stadnamn kunngjøres det at Plan- og miljøutvalget i sitt møte 10.05.2021 vedtok sletting av følgende veinavn som ikke er i bruk:

  • Kari Hirans vei (sak 025/21 – 21/465)
  • Thorestigen (sak 025/21 – 21/465)
  • Gamlegata (sak 025/21 – 21/465)

Adressenavnene ble vedtatt i medhold av § 2 i "Lokal adresseforskift for Hole kommune", § 7 i "Lov om stadnamn" og § 9 i "Forskrift om stadnamn".

Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 12 påklages av de som etter § 6 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klageretten gjelder ikke vedtatt parsellinndeling og navnevalg. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. Klagen skal grunngis.

Eventuell klage rettes skriftlig til Hole kommune v/adresseansvarlig, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no.

For spørsmål kontakt saksbehandler: ingri.thingelstad@hole.kommune.no

For saksfremlegg, se vedlagte dokumenter. Kart er vist i saksfremleggene.

Sak 21/463-3
Sak 21/464-9
Sak 21/465-4

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss