Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Kunngjøring av vedtak om veinavn

I medhold av § 9 i forskrift om stadnamn kunngjøres det at Plan- og miljøutvalget i sitt møte 22.03.2021 vedtok følgende adressenavn:

  • Sundvollveien (sak 014/21 – 21/60)
  • Elstangveien (sak 014/21 – 21/60)
  • Nøstretveien (sak 015/21 – 20/2361)
  • Garveriveien (sak 016/21 – 20/2356)
  • Gamle Grøndokkvei (sak 017/21 – 21/50)
  • Ulvøya (sak 018/21 – 20/2363)
  • Geitøya (sak 018/21 – 20/2363)
  • Frognøya (sak 018/21 – 20/2363)

For saksfremlegg, se vedlagte dokumenter. Kart er vist i saksfremleggene.

Adressenavnene ble vedtatt i medhold av § 2 i "Lokal adresseforskift for Hole kommune", § 7 i "Lov om stadnamn" og § 9 i "Forskrift om stadnamn".

Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 12 påklages av de som etter § 6 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klageretten gjelder ikke vedtatt parsellinndeling og navnevalg. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. Klagen skal grunngis.

Eventuell klage rettes skriftlig til Hole kommune v/adresseansvarlig, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no

For spørsmål kontakt saksbehandler: ingri.thingelstad@hole.kommune.no

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss