Formannskapet er innkalt til ekstraordinært møte 24.2.2021 kl. 15:00 for å behandle midlertidig lokal forskrift ifb med Covid-19.

Møtet er digitalt og avholdes via Teams. Opptak av møtet vil bli lagt ut her i etterkant. 

Dokumenter:
Saksframlegg
Forslag til midlertidig lokal forskrift