Kommunestyrets møte
Kommunestyrets ordinære møte i juni flyttes til tirsdag 19. juni kl. 17:00.

Kommunestyret avholder sitt årlige plan- og perspektivmøte (budsjettkonferanse) den 18. juni. I dette møtet blir det ikke behandlet formelle saker. 

Ekstraordinære møter
I tillegg er det satt opp ekstraordinære møter i forbindelse av behandling av høring for reguleringsplanen for E16/Ringeriksbanen på følgende tidspunkter:

  • 18. juni kl. 16:00: Plan- og miljøstyret (i kantina)
  • 18. juni kl. 16:30: Levekårsutvalget (i kantina)
  • 18. juni kl. 17:00: Formannskapet (i kantina)

Tidspunktene kan bli noe forskjøvet.