Kl. 17:30: Ringeriksbanen og E16 - fellesprosjektet innleder møtet med en redegjørelse for rapport angående "Mulighetsstudie for håndtering av støyutsatte helseinstitusjoner i Hole kommune".

Kl. 18:30: Ordinært møte settes. 

Innkalling med sakspapirer
Tilleggssak