Det er besluttet å ikke avholde møte i Kommunestyret den 27. april. Saker til politisk behandling i kommunestyret behandles dermed først i kommunestyrets møte den 25. mai. 

Beslutningen om å ikke avholde møte er gjort av smittevernhensyn og at det per i dag ikke er mulig å gjennomføre et kommunestyremøte på en god og hensiktsmessg måte. 

Kommunestyret 25. mai vil bli avholdt som fastsatt. Nærmere informasjon om praktisk gjennomføring av møtet vil kunngjort i midten av mai.