Du er her: Hjem

Frist 5. desember

Kunngjøring: Offentlig høring for "Årsbudsjett 2022 - økonomiplan 2022 - 2025"

Formannskapet har nå lagt Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 ut på høring med frist for innspill 5.12.2021.

Formannskapet behandler høringsinnspill og gir sin endelige innstilling til kommunestyret i sitt møte 8.12.2021.

Kommunestyret vedtar endelig Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 den 13.12.2020.

Høringsbrev med tilhørende dokumenter: 
Høringsbrev
Formannskapets vedtak 17.11.2021
Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 (pdf)
Web-versjon av Årsbudsjettet 2022 og økonomiplan 2022-2025 
Saksutredning med vedtak fra hovedutvalg

Innspill sendes til:
postmottak@hole.kommune.no
Merk: Budsjettinnspill 2022

Budsjettinnspill legges ut fortløpende her:
Det er foreløpig ikke mottatt høringsinnspill 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss