Formannskapet har nå lagt Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 ut på høring med frist for innspill 5.12.2021.

Formannskapet behandler høringsinnspill og gir sin endelige innstilling til kommunestyret i sitt møte 8.12.2021.

Kommunestyret vedtar endelig Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 den 13.12.2021.

Høringsbrev med tilhørende dokumenter: 
Høringsbrev
Formannskapets vedtak 17.11.2021
Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 (pdf)
Web-versjon av Årsbudsjettet 2022 og økonomiplan 2022-2025 
Saksutredning med vedtak fra hovedutvalg

Innspill sendes til:
postmottak@hole.kommune.no
Merk: Budsjettinnspill 2022

Budsjettinnspill legges ut fortløpende her:
1. FAU Hole ungdomsskole - budsjettinnspill
2. Fagforbundet - budsjettinnspill
3. Angående Fysioterapitilbudet - fra privatperson - budsjettinnspill 
4. Hole Fysioterapi - budsjettinnspill
5. Idrettslaget Holeværingen - budsjettinnspill
6. Utdanningsforbundet - budsjettinnspill
7. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Hole kommune - budsjettinnspill 
8. Hole Idrettsråd - budsjettinnspill 
9. CREO fagforening - budsjettinnspill 

Innspill mottatt før høringsperioden:
Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Ungdomsrådet
Hardraade Vikingskipforening