Du er her: Forside / Hjem / Kunngjøringer

Kunngjøringer

Varsel om oppstart av reguleringsendring - Utvika camping

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-3, §12-8 og §12-14 varsles det at Berntsen plan og oppmåling AS, på vegne av Morten Johbraaten utarbeider en ordinær reguleringsendring, for plan 3038-201606 Utvika Camping i Hole kommune. Varsling av planarbeidene er avklart i oppstartsmøte med kommunen 27.06.2022.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss