Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Forslag til sletting av veinavn

23. februar 2021

Endring av adresse skjer i medhold av Matrikkellovens § 21, med tilhørende forskrift, og prosess om nytt veinavn varsles i medhold av § 8 i Lov om stadnamn, med tilhørende forskrift.

 

Forslag til nytt veinavn - Kleivlia

23. februar 2021

Endring av adresse skjer i medhold av Matrikkellovens § 21, med tilhørende forskrift, og prosess om nytt veinavn varsles i medhold av § 8 i Lov om stadnamn, med tilhørende forskrift.

Nye veinavn på elleve eksisterende veier på Krokskogen

23. februar 2021

Endring av adresse skjer i medhold av Matrikkellovens § 21, med tilhørende forskrift, og prosess om nytt veinavn varsles i medhold av § 8 i Lov om stadnamn, med tilhørende forskrift.

Tilleggsregulering for Rørvik og Tyriheim på høring

13. januar 2021

Bane NOR legger forslag til tilleggsregulering for overvannshåndtering ved Rørvik og Tyriheim i Hole kommune ut på høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet etter plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 trenger mer areal for å kunne gjennomføre tiltak som hindrer at overvann, bekker og flom gjør skade på bygninger, infrastruktur og materielle verdier ved Rørvik og Tyriheim på Sundvollen.

Endring av reguleringsplan - E16 Bjørum-Skaret

05. januar 2021

Hole kommune har mottatt forespørsel fra Statens vegvesen om å gjennomføre en mindre endring av den eksisterende reguleringsplanen "E16 Bjørum-Skaret", planID 201103, grunnet behov for å endre utformingen på det planlagte krysset på Skaret.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss