Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear

Kvalitet i Holebarnehagene

Hole kommune har i mange år vist et stort mangfold gjennom variasjon og størrelse på barnehager. Dette mangfoldet har gitt kommunen god barnehagedekning, høy kvalitet på tilbudet og valgmuligheter for foreldrene.

Holebarnehagene er opptatt av kvalitet i arbeidet med barn og har utarbeidet en egen Lokal Rammeplan.

Overordnet sektorplan for oppvekst i Hole kommune finner du her: Overordnet sektorplan for oppvekst i Hole

Hver høst arrangerer vi Holekonferansen. Holekonferansen er en felles dag for alle som jobber i en Holebarnehage. Denne dagen er et kompetanseløft hvor vi utveksler erfaringer, deler kompetanse, får ny kompetanse utenfra og avslutter dagen med noe sosialt på kvelden. Vi har også en felles kurs og møteplan for alle barnehagene, som bygger på Lokal rammeplan.

Av faste møtepunkter på tvers av barnehagene har vi styrerdager, pedagogisk ledermøter og språkgrupper.

Vi er 100 flotte, positive og engasjerte ansatte i Holebarnehagene i dag!

 

Tjenesteleder barnehage: Ingvild Oppenhagen, tlf. 415 29 337

Spørsmål om betalingsutsettelse: Marit Larsen, tlf. 469 26 143

Åpningstider i kommunale barnehager: kl. 07.15 -16.30. Sollihøgda kl. 07.15-16.45.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss